História

Prvé osídlenie tohoto územia je archeológmi dokázané už zo staršej doby bronzovejBoli tu odhalené významné nálezy pilinskej kultúry. Písomne sa obec prvýkrát spomína v roku 1397. Dlho patrila hajnáčskemu hradnému panstvu. Najdlhšie ju však vlastnila rodina Putnoky. Ich rodinný kaštieľ tu ešte stojí, je však vo veľmi zlom stave. 

Najznámejšími vlastníkmi obce boli Lórantffyovci.