Kultúra

O kultúrnu činnosť sa starajú Ženský spevokol Csemadok Barkó, školský spevokol Kisbarkó a tanečno-spevácky súbor Roma Vandrózsa.

- Súbor Kisbarkovkultura
- Zbor Barkov-Menyecske
- Rómsky tanečný a spevácky súbor