Kostol

Dominantou a najvýznamnejšou sakrálnou pamiatkou Hostíc je barokový rímskokatolícky Kostol sv. Ondreja apoštola z roku 1787.

V roku 1890 kostol spolu s celou dedinou zničil obrovský požiar a obnovili ho v rokoch 1892 až 1913.