Kontakty

Toto webové sídlo www.hostice.sk spravuje Obec Hostice je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Hostice

Adresa:
Obecný úrad Hostice
Hlavná 158
980 04 Hostice

IČO: 00 318 761

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Región: Gemer
Počet obyvateľov: 1 049
Rozloha: 2112 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1332

Všeobecné informácie: info@hostice.sk
Podateľňa: matrika@hostice.sk
Starosta: starosta@hostice.sk , tel: +421 918 611 889
Informácie o napĺňaní webového sídla: info@hostice.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 47 / 581 22 53

E-mail: info@hostice.sk

Kompetencie:
Obec Hostice je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Hostice je zriadený na Miestnom úrade vJesenskom

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.digital

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk