Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 33)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
23/31/054/234 č1 Odovzdanie dochádzky Odb.: Obec Hostice
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
23/31/054/23 č1 Odovzdanie dochádzky Odb.: Obec Hostice
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
054/776 Podpora udržiavania pracovných návykov-PUPN Odb.: Obec Hostice
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
3 910 €
23/31/054/776 Podpora udržiavania pracovných návykov-PUPN Odb.: Obec Hostice
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
3 910 €
054/2636 Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Hostice
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
616.14 €
23/31/054/2636 Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Hostice
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
616.14 €
054/234 Poskytovanie príspevku na AČ §54 Odb.: Obec Hostice
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
3 102 €
23/31/054/234 Poskytovanie príspevku na AČ §54 Odb.: Obec Hostice
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
3 102 €
01/2023 Projektová dokumentácia Odb.: Obec Hostice
Dod.: Ing. Beáta Sádecká
12 000 €
1 / 2023 Užívanie nehnuteľnosti Odb.: Obec Hostice
Dod.: Zoltán Katyi
400 €
Príloha č.4 Úprava základnej zmluvy Odb.: Obec Hostice
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
5/2023 Zmena v rozsahu hodín AČ Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Hostice
0 €
A/690/03/2011 Zmluva o aktualizácii programov, Účtovníctvo, pokladňa, majetok Odb.: Obec Hostice
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
366 €
tz2016-03-01dh14 Zmluva o aktualizácií programov Odb.: Obec Hostice
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
144 €
23/31/054/23 Dohoda č.54 Obec Hostice Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Hostice
11 832 €
16/2023 Maliarske práce Odb.: Obec Hostice
Dod.: Ladislav Csóka
4 480.80 €
1 Čistenie septiku Odb.: Obec Hostice
Dod.: MM služby s. r. o.
0 €
15/2022 Žiadosť o vypracovanie projektu Odb.: Obec Hostice
Dod.: FIBOS, s.r.o.
300 €
1/2023 Nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Hostice
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
22/31/012/65 Dohoda §12 Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Hostice
0 €
Generované portálom Uradne.sk