Sčítanie obyvateľov

 01.04.2021

Viac informácií k asistovanému sčítaniu sa dozviete na stránke: www.scitanie.sk  a  www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/asistovane-scitanie.

Zoznam aktualít:

1 2 >